Web Güvenliği ve Sızma Teknikleri Eğitimi

Eğitim kimlere hitap ediyor?

 • Siber güvenlik araştırmacısı olmak isteyenler
 • Güvenli web siteleri oluşturmak isteyen web yazılımcıları
 • Güvenli web hizmeti sağlamak isteyen sunucu/DC çalışanları
 • Bilgi güvenliği uzmanları
 • Kurum içi sızma testi gerçekleştirmek isteyenler
 • IT uzman ve junior çalışanları
 • Network uzman ve junior çalışanları

Gereksinimler:

 • Web / HTTP protokolü işleyişine dair temel düzeyde bilgi sahibi olmak ve
 • En az bir web programlama dili için temel düzeyde bilgi sahibi olmak

Eğitimin İçeriği:

 • HTTP 101
 • Cookies
 • Same Origin Policy (SOP) & Document Object Model (DOM)
 • Web Application Penetration Testing
 • Why Penetration Testing For Web Applications
 • Survive In the Web
 • The Types of Pentesting
 • Stages of Pentesting
 • Passive Reconnaissance
 • Active Reconnaissance
 • Vulnerability Mapping
 • Attacking to Web Applications
 • Information Leakage
 • Insecure Object Reference  / Path Traversal
 • Filters
 • Injection Based Flaws
 • Command Injection
 • SQL Injection
 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Local File Inclusion (LFI) / Remote File Inclusion (RFI)
 • CRLF Injection
 • File Upload Vulnerabilities
 • Open Redirection – Unvalidated Forward & Redirects
 • Reporting Vulnerabilities
 • Bonus: Gamification

Eğitim sonunda elde edilecek kazanımlar?

Katılımcılar;

 • Güvenli bir web uygulamasının unsurları
 • Web uygulamasında zafiyet tespitine giriş
 • 1 yıllık ücretsiz mentörlük hizmeti!

Kimler Katılabilir?

16 yaş ve üstü herkese hitap ediyor.

Eğitimimiz 2 gün / 16 saat’den oluşmaktadır.

Minimum katılım 15 kişi olarak belirlenmiştir.

Ne Zaman?

12 – 13 Mayıs tarihlerinde 09.30 – 18.30 saat aralığında verilecektir.

Araçlar:

 • Dizüstü bilgisayar,
 • Kali Linux

Hediyelerimiz

 • 1 yıllık ücretsiz mentörlük hizmeti,
 • Eğitmenlerimizden Ömer ÇITAK’ın “Ethical Hacking” kitabı ve
 • Arka Kapı Siber Güvenlik Dergisi’nin 1 yıllık dijital ya da basılı aboneliği hediye edilecektir!
Etkinlik Detayları