Algoritma ve Kodlamaya Giriş Eğitimi

6 haftalık bu eğitim, 11-18 yaş arası genç maker adaylarının algoritmalar, RAPTOR ve kodlama alanlarındaki yetkinliğini arttıracak.

Eğitim kimlere hitap ediyor?

• Algoritma geliştirmek isteyen,
• Algoritmik düşünce yapısına sahip olmak isteyen,
• Algoritmalar konusunda kendini yetersiz hisseden,
• RAPTOR programını öğrenmek ve kullanmak isteyen,
• Algoritmadan kodlamaya nasıl geçiş yapabileceğini bilemeyen,
• Programcı olmak isteyen ama ilk önce hangi programlama dilini öğrenmek istediğine henüz karar verememiş olan,
• 11 yaş ve üstü herkese hitap etmektedir.

Eğitimin İçeriği:

Hafta-1:

• Algoritma nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?
• Algoritmik düşünce nedir? Nasıl algoritmik düşünce kazanabilirim?
• Günlük yaşamdan algoritma örnekleri
• Sayısal hesaplamalarla ilgili algoritma örnekleri

Hafta-2:

• Akış şemaları (Flowchart) ile algoritmaların gerçekleştirimi
• RAPTOR programı
• Algoritmadan kodlamaya geçiş

Hafta-3:

• Programlama dilleri ve tanıtımı
• Popüler programlama dilleri ile (C/C++, C#, Visual Basic, Java, Python,…) algoritmaların kodlanması.
• Matematiksel ifadelerin bilgisayar ortamında kodlanması

Hafta-4:

• Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler
• Fonksiyonlar ve tanımlaması

Hafta-5:

• Karar yapıları (if, if-else, switch case)
• Döngüler (while, do-while, for,…)
• İç içe döngüler

Hafta-6:

• Diziler
• Arama-Sıralama Algoritmaları
• Karakter dizileri (Stringler)

Neler Kazanıyoruz?

• Algoritma nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?
• Algoritmik düşünce nedir? Nasıl algoritmik düşünce kazanabilirim?
• Niçin algoritmalar önemlidir?
• Nasıl algoritma tasarlayıp, oluşturabilirim?
• Günlük yaşamdan algoritma örnekleri?
• Önemli bilgisayar algoritmaları ve çalışma mantıkları?
• Akış şemaları (Flowchart) ile algoritmaların gerçekleştirimi?
• RAPTOR programı ile nasıl algoritma tasarlanır?
• Algoritmayı nasıl koda dönüştürürüm?
• Hangi programlama dilini öğrenmeliyim ?
• Popüler programlama dilleri ile (C,C++,C#, Visual Basic, Java ve Python) algoritmanın nasıl kodlanır ? farkları nelerdir ?
• Programlama dilleri temel kavramları (Veri tipleri, değişkenler, operatörler, …) nelerdir ?
• Arama ve Sıralama algoritmaları
• Katılımcıların belirlediği bir programlama dili (C,C++, C#, Java, Python, Visual Basic…) ile
o Döngüler,
o Diziler,
o Karar yapıları (if-else, switch)
o Fonksiyonlar
açıklanarak oyun tabanlı uygulamalar/projeler nasıl gerçekleştirilir?

Ne Zaman?

11-18 Yaş aralığındaki Maker’larımızla, 18 saat/6 gün/6 hafta sürecek eğitimimiz;
14 Nisan 2018 tarihinde verilecektir.

Kimler Katılabilir?

18 saat/6 gün/6 hafta sürecek eğitimimize,
11-18 yaş aralığında ki bütün öğrenciler katılabilir.
Minimum katılım 5 kişi olarak belirtilmiştir.

Gerekli Malzemeler:

Eğitime gelen her katılımcının Bilgisayar (Laptop, Tablet) getirmesi gerekmektedir.
Katılımcılara Eğitmenimiz Bülent Çobanoğlu’nun “Algoritma ve Programlama” kitabı hediye edilecektir.

1974 yılı Divriği doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamladı. Erzincan Fatih Endüstri Meslek Lisesi ” Elektronik” bölümünü 1991 yılında bitirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi “Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği ” bölümünü kazandı.1996 yılında mezun oldu. Bir süre özel şirketlerde çalıştıktan sonra 1997 yılında Gaziosmanpaşa Meslek Yüksekokulu Niksar Meslek Yüksek Okulu “Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama”...
Bilet Al
750.00
Bilet Al

Etkinlik Detayları